„Сан Пропъртис“ ООД изпълнява одобрен за финансиране проект: BG16RFOP002-2.073-9637-C01

EUFunds1

„Сан Пропъртис“ ООД изпълнява одобрен за финансиране проект: BG16RFOP002-2.073-9637-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ / Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19/ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата му стойност е 10 000лв. при 100% интензитет на договорената безвъзмездната финансова помощ в размер на 10 000лв., от които 8 500лв. европейско съфинансиране и 1 500лв. национално съфинансиране. Началната дата на проекта е 25.09.2020г, а крайният срок 25.12.2020г.

Основните цели и планирани резултати са:

  • осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 в „Сан Пропъртис“ ООД
  • постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места

При изпълнението на проекта се спазват хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и за устойчиво развитие

Facebook
Twitter
LinkedIn

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Pin It on Pinterest